Aardwarmte? Sluit mij maar aan.....

Wij

Stichting Paddepoel Energiek, Wijkbedrijf Selwerd, Wijkplatform Selwerd, Friederike Korte (inwoner van de stad Groningen, Noorderplantsoenwijk); Liesbeth Cavé, Cecile Wassenberg, Rachel Dopheide, Harriet Dob (Kostverloren), VvE KomMerSatmor (Paddepoel),

constateren

  • Dat klimaatverandering een groot probleem is, en de gaswinning veel ellende veroorzaakt in onze provincie
  • WarmteStad met het warmtenet Noordwest een belangrijke bijdrage levert aan het verduurzamen van de warmtevoorziening
  • In de huidige plannen slechts collectief verwarmde panden (blokverwarming) en flats worden aangesloten op het warmtenet
  • De stad Groningen in 2035 energieneutraal wil zijn en bewonersinitiatieven op dit gebied ondersteunt
  • Aansluiting op het warmtenet Noordwest stadjers de kans biedt ‘van het gas af’ te gaan en gebruik te maken van aardwarmte

en verzoeken

WarmteStad een aanbod te laten doen aan (groepen) huiseigenaren en VvE’s die kiezen voor een aansluiting op Warmtenet Noordwest. Steunt u deze oproep, wilt u actief meewerken of meer informatie? Neem dan contact op via  of teken meteen de petitie op www.petities.nl (zoeken naar “Warmtenet” of “Noordwest”).