Het concept wijkwindmolen

Wil je wel investeren in een stuk windmolen? Welk stukje zou je willen? Een klein stukje reuzenmolen? Een groot stuk kleine windmolen, zoals afgebeeld op bijgaande foto (EAZ-windmolens met houten rotor-bladen)? Het is mogelijk dat zo'n EAZ-molen voor inwoners uit Paddepoel gebouwd kan gaan worden. Tenminste, als genoeg mensen dat zien zitten en de cijfers niet tegenvallen.

Molen wordt mooier voor wie er profijt van heeft... 

Stichting Paddepoel Energiek zoekt uit of het haalbaar is samen met de wijk een of meer kleinere wijkwindmolens te plaatsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met geldelijke steun van provincie en gemeente Groningen en in nauwe samenwerking met de financieel-juridisch adviseurs  van GrunnegerPower/GreK. Communicatie vraagt ook nog aparte aandacht: het moet tenslotte gaan om daadwerkelijk 'bottom-up' besluiten. 

Nog te beantwoorden vragen zijn bijvoorbeeld:

  • is het voor deelnemers aantrekkelijk genoeg om te investeren in een kleine(re) windmolen?
  • wat levert het nou op (per locatie) met zekerheid en wat zijn eventuele risico's?
  • zijn er genoeg deelnemers te vinden die er in willen stappen?
  • is er een geschikte locatie te vinden die goed opbrengt? 
  • vinden de bewoners op die locatie het ook echt oke?
  • welke rechtsvorm moet gekozen worden en hoe regelen we dat? 

Rendement 

Een kleine wijkwindmolen zal altijd veel minder opleveren dan een enorme joekel van een windmolen. Hoe lager de molen, hoe onbetrouwbaarder ook de opbrengst. Maar landschappelijk is een kleinere molen wel weer een stuk aantrekkelijker, misschien? Dus vandaar dat we de optie van kleine windmolens  diepgaand laten uitzoeken. We gaan er alleen mee door als er een redelijk rendement geboden kan worden - de exacte bedragen zijn dus nog uit te puzzelen.  

Een locatie buiten de stad

De wijkwindmolen zal - als het haalbaar blijkt- op een plekje komen buiten de stad, maar wel binnen het postcoderoosgebied.

Wordt vervolgd

Als het allemaal goed gaat, zou dit net zoiets kunnen zijn als het collectief investeren in zonnepanelen.

Interesse?

Heeft u belangstelling geef dan dan aan ons door. Kijk bij contact.

Of bekijk de folder (let op het is een PDF in printvolgorde)

Wijkwindmolen-PDF-printvolgorde.PDF