Samenwerking Groningen Woont SLIM - Grunneger Power - GrEK - Gemeente Groningen

Paddepoel Energiek heeft de steun van de Gemeente Groningen en onze inspanningen worden dan ook goed gevolgd. Groningen wil graag klimaatneutraal worden en ons project zou daaraan een bijdrage kunnen leveren, zeker als het initiatief succesvol is en navolging krijgt in andere wijken (voorzover die dat al niet lang doen). Paddepoel Energiek werkt samen met Groningen Woont SLIM.

Rond de wijkwindmolen

Verder werken we op onderdelen samen met Grunneger Power en GrEK. Dit doen we onder meer rondom het project wijkwindmolen. In mei 2016 hebben Gemeente Groningen en Provincie Groningen een projectvoorstel van de Stichting Paddepoel Energiek in samenwerking met Grunneger Power en de Coöperatie Groninger Energie Koepel (GrEK) goedgekeurd. De projectpartners kunnen van start om de haalbaarheid van één of meer kleine wijkwindmolen(s) voor Paddepoel te onderzoeken.

Doel van de haalbaarheidsstudie is na te gaan of het mogelijk is de molen(s) wijkwindmolens te exploiteren onder de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling). Als op grond van de haalbaarheidsstudie besloten wordt dat verder gaan verantwoord is, dan plaatsen we één of meer wijkwindmolens van en voor inwoners van de wijk Paddepoel op een locatie die is toegestaan en waar de omwonenden geen overlast ervaren.

Postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling houdt in dat een coöperatie (in dit geval een nog op te richten opwekcoöperatie wijkwindmolen Paddepoel) elektriciteit levert aan een lid van de coöperatie. Het lid van de coöperatie hoeft over de geleverde stroom geen energiebelasting en geen BTW te betalen. Dit komt neer op een besparing van plusminus 12 eurocent per kWh.

De regeling is met name (mogelijk) interessant voor wijkbewoners die wel duurzame lokale energie willen, maar niet d.m.v. zonnepanelen die stroom zelf kunnen opwekken.

Het gaat voorwaarts 

  • Er lopen gesprekken met een eigenaar die bereid is grond beschikbaar te stellen.
  • Er zijn enkele bewoners geïnteresseerd zijn in deelname.
  • Er zijn afspraken met bouwers van windmolens die kleine windmolens kunnen leveren.
  • Grunneger Power/ Grek heeft toegezegd de ledenadministratie en fiscale advisering te verzorgen.
  • Provincie en gemeente staan positief tegenover ons plan en hebben een projectvoorstel voor een haalbaarheidsstudie goedgekeurd.