BODEM- EN VLOERISOLATIE

Algemene informatie

De meeste woningen hebben een kruipruimte onder de begane grondvloer, met ventilatie om de vloer droog te houden. Vanuit de woonkamer lekt er veel warmte weg naar de kruipruimte, en de vloer voelt daardoor koud aan.
Bodemisolatie wil zeggen dat er een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte wordt gelegd. Hierdoor is er minder warmteverlies. Tussen het isolatiemateriaal en de onderkant van de vloer zit nog wel (tamelijk koude) lucht, die wordt geventileerd.
Bij vloerisolatie wordt het isolatiemateriaal vanuit de kruipruimte tegen de onderkant van de vloer bevestigd. Op de bodem komt folie tegen vocht te liggen. Er is geen direct contact meer tussen de (koude) lucht in de kruipruimte en de vloer. Het effect van het isolatiemateriaal is daarom groter dan bij bodemisolatie. Vloerisolatie is echter niet altijd een optie. Bodemisolatie is de enige optie wanneer:

  • De kruipruimte niet toegankelijk is (er is geen luik of andere ingang), en het is niet mogelijk of erg duur om een ingang te maken.
  • De kruipruimte lager is dan ca. 35 cm, en het uitgraven van de kruipruimte is niet mogelijk of erg duur.

Bron: www.milieucentraal.nl

Veelgestelde vragen over isolatie vloer en kruipruimte

Wat wordt geïsoleerd?

De kruipruimte van veel van onze huizen is niet goed toegankelijk en heeft een geringe hoogte. Om de vloer van onderaf te kunnen isoleren, bijvoorbeeld met isolerend materiaal van Tonzon, moet daarom een luik worden gemaakt. Wilt u dat niet, dan heeft bodemisolatie de voorkeur. Daarbij wordt de grond van de kruipruimte bedekt met isolatiechips, de zogeheten Drowachips.

Hoe zit het met ventilatie en vochtoverlast?

Bij Drowachips hoef je in principe niet extra te ventileren. Drowachips zijn dampopen, ze trekken geen vocht aan maar scheiden de grond van de warmere vloer. Het vocht trekt naar het koudste punt, de grond van de kruipruimte, door de isolatielaag heen. Met een laag van dit materiaal warmt de kruipruimte op en zal de vloer warmer aanvoelen. Het aanbrengen van PUR of thermoskussens die aan de houten ondervloer worden bevestigd geeft een nog beter effect maar is dus niet altijd realiseerbaar.