Groningen energieneutraal begint in Paddepoel

Begin februari heeft de Provincie Groningen uit 28 aanvragers zes burgerinitiatieven geselecteerd die de meeste potentie hebben om energieneutraal te worden. Zij mogen rekenen op extra begeleiding vanuit de provincie op weg daarnaar toe. Een van de gelukkigen is Paddepoel Energiek (PE), het enige bewonersinitiatief uit de stad dat de selectie heeft doorstaan. De vijf overige initiatieven komen uit dorpen, verspreid over de provincie.

Voor PE is de toegezegde hulp een erkenning voor de persoonlijke benadering waarmee de bewonersgroep buurtgenoten enthousiast maakt voor verduurzaming van hun woning. Het afgelopen jaar hebben 30 Paddepoelster huiseigenaren uit de Uranusstraat, Jupiterstraat, Venuslaan, Marsstraat en Coronastraat één of meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren. Zij kozen -vaak op advies van onze wijkenergiecoaches- onder andere voor dubbelglas, vloer-, bodem- en spouwisolatie en kregen desgewenst hulp bij het aanvragen van subsidie. Velen van hen gaan voortaan hun eigen stroom opwekken met zonnepanelen. Ruim twintig mensen hebben wel belangstelling, maar bij hen zijn de werkzaamheden nog niet afgerond of ze hebben nog geen beslissing genomen: zij worden benaderd met de vraag of ze willen doorstromen naar fase twee. En natuurlijk zijn nieuwe deelnemers van harte welkom!

Positieve energie voor de buurt
Paddepoel dankt de positieve beoordeling van de Provincie ook aan de brede aanpak. Naast feestjes en adviezen rondom energiebesparing organiseert Paddepoel Energiek elke week een energiespreekuur voor huurders en kopers, onderzoeken we samen met KPN, Grunneger Power en de Hanzehogeschool de mogelijkheden voor wijkopslag van duurzame energie en de kansen voor 1 à 3 eigen kleine wijkwindmolens.
Werken aan duurzaamheid is goed is voor het milieu, het klimaat en voor onze Groninger bodem. Maar samen met wijkbewoners aan de slag gaan is ook gewoon gezellig en goed voor de leefbaarheid in de buurt.