Terugblik informatieavond energiebesparing Selwerd

Ondanks de vele regen op woensdagavond 28 juni, was er toch een gezellig clubje Selwerders naar Wijkcentrum De Berk gekomen om zich te laten informeren over energie besparende toepassingen voor je woning. Onder het genot van koffie of thee met tompoes kregen zij van Paddepoel Energiek een uitgebreide presentatie voorgeschoteld. De avond werd geopend door voorzitter Piet Hazekamp die de aanwezigen van harte welkom heette. Hij stelde het team van Paddepoel Energiek aan hen voor en nam het programma voor die avond door. Ook wees hij op de aanwezigheid van Groningen Woont SLIM, de nieuwe samenwerkingspartner. Namens GwS was Brechje Houët aangeschoven. 

Daarna nam Els Struiving het woord met een pleidooi voor een energieneutraal Paddpoel en Selwerd en over wat er het afgelopen jaar in Paddepoel is bereikt. En dat is niet niks met 37 huishoudens die in toaal 58 keer opdracht gaven om een maatregel als isolatie, zonnepanelen en dergelijke uit te voeren. Daarbij ook aandacht voor drie kleine wijkwindmolens, waarvoor de voorkeurslocatie helaas is afgewezen door de provincie. Hopelijk maakt een alternatieve locatie meer kans. Els benadrukte onze persoonlijke werkwijze, de zogenaamde pantoffelaanpak. Het assortiment maatregelen werd kort toegelicht door Adrie Kuik, een van de energiecoaches. De andere energiecoach is Simon Boven die in Hongarije was voor een liefdadigheidsproject.

Na de pauze richtte Els zich opnieuw tot de aanwezigen om te vertellen over Warmtenet Noordwest en geothermie, ofwel aardwarmte. Warmtenet Noordwest valt onder WarmteStad, een gezamenlijk initiatief van het Waterbedrijf Groningen en de Gemeente Groningen. De aanleg van het warmtenet start begin juli dit jaar, waarna in januari 2018 op het Zerniketerrein de warmtebron wordt aangeboord. Aardwarmte valt niet onder het aanbod van Paddepoel Energiek, omdat aardwarmte voorlopig alleen beschikbaar komt voor sommige nieuwbouwcomplexen (zoals 'Upsilon' op de voormalige Trefkoellocatie), voor het Zerniketerrein en voor huurders in woongebouwen met blokverwarming. Van een enkel complex met koopappartementen heeft de VVE overigens een aardwarmteofferte aangevraagd: daar is inmiddels besloten tot aansluiting op het warmtenet. Uit de particuliere hoek van eensgezinswoningen is er echter ook belangstelling voor aardwarmte. Waarom biedt WarmteStad deze huiseigenaren geen aansluiting aan? De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de administratieve en praktische rompslomp die zoiets met zich meebrengt. Daarom is het eigenaren van grondgebonden woningen aan te raden om hiervoor zelf een bewonersinitiatief op te starten of om de petitie ,,Sluit mij maar aan...'' te tekenen. 

Vervolgens viel er een en ander te vertellen over het 'Zonnepark Vierverlaten'. Simone Sponselee legde namens Grunneger Power uit dat je op het park eigenaar kunt worden van één (of meer) van de 7.777 zonnepanelen die daar staan opgesteld. De eenmalige inleg voor een zogenaamd zonnecertificaat is € 350,- met een gegarandeerde rente van 3% over 15 jaar. Het is een alternatief voor wie geen geschikt dak heeft voor of niet kan/wil investeren in het installeren van eigen zonnepanelen, maar wel aan duurzaamheid wil bijdragen. Op dit moment loopt een actie met Tony's Chocolonely. Koop een reep voor € 2,- en kijk in de wikkel of je een zonnepaneel hebt gewonnen. 

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. En op de vraag of Paddepoel zich naast huiseigenaren ook op huurders richt, antwoordde Piet Hazekamp dat de huurmarkt voor Paddepoel Energiek een stap te ver is. Coöperaties zijn zelf ook al flink bezig met verduurzaming, en Paddepoel Energiek heeft al de handen vol aan de particuliere woningen. Huurders zijn uiteraard van harte welkom op het energiespreekuur voor energiebesparende tips. 

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers van Wijkcentrum De Berk voor het ter beschikking stellen van de zaal en attributen en voor de prima bediening.