CV Tuning (Waterzijdig inregelen)

Algemene informatie

CV tuning (Waterzijdig inregelen) is het proces om een centrale verwarmingsinstallatie zodanig in te regelen dat het comfort en de energiezuinigheid optimaal zijn. Hierbij wordt de heetwatertoevoer naar de radiatoren zodanig geregeld dat de warmte-afgifte optimaal is. De temperatuur van het water dat van de CV-ketel naar de radiatoren gaat wil je om besparingsredenen niet te hoog laten zijn. In principe is rond de 60 ° voldoende. Dit is de aanvoertemperatuur. Wat je wilt is dat de radiatoren op een betrekkelijk lage temperatuur voldoende warmte leveren. Bij moderne ketels wordt de cv-ketel gestuurd op de retourtemperatuur. Dit is de temperatuur die het water heeft als het terugstroomt nadat het door de radiatoren heeft gestroomd. Het verschil tussen de aanvoer- en de retourtemperatuur wordt uitgedrukt in δt. Probleem is vaak dat de radiatoren die het dichtst bij de ketel zitten, bijvoorbeeld de radiator in de badkamer, lekker heet worden. Het retourwater gaat naar de cv-ketel en is dan nog behoorlijk warm. Aangezien de moderne ketels worden gestuurd op de retourtemperatuur, zal de ketel dan stoppen met verwarmen. Dit kan tot gevolg hebben dat de ver weg gelegen radiatoren niet genoeg warm worden omdat er geen warm water doorheen wordt gestuurd. Met CV tuning zorgt u ervoor dat naar elke radiator op de juiste snelheid de juiste hoeveelheid water stroomt die nodig is om in dat vertrek de gewenste warmte te krijgen. Dit gebeurt door de doorstroomopening in te stellen, afhankelijk van hoe ver de radiator afligt van de ketel. Het voordeel is niet alleen meer comfort maar ook een betere werking van uw moderne CV-ketel. Door middel van het binnenwerk, de steekschroef van de radiatorknop of een apart (voet)ventiel wordt de hoeveelheid water naar elke radiator vergroot of verkleind. De CV tuning van een installatie moet worden uitgevoerd door een installateur of adviseur.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een CV tuning?

De monteur zal de radiatorkranen vervangen en de radiatoren watervrij maken, dit kost circa een halve dag. Daarvoor moet hij goed bij de radiator kunnen komen, kasten moeten dus bijvoorbeeld verschoven. Verder kan het zijn dat er een stukje buis vervangen moet worden. Als u de buis wit geschilderd heeft, zult u het nieuwe stukje buis zelf even bij moeten schilderen.
Daarna doet de monteur de check met de infraroodcamera en bepaalt de doorstroomopeningen. Daarna kost het inregelen zelf nog zo'n 1,5 uur.

Ik heb thermostaatknoppen op mijn radiatoren, zijn die dan niet voldoende?

Een thermostaatknop werkt als een begrenzer. Als het verwarmingssysteem niet goed in balans is, wordt het probleem van de onbalans tussen de radiatoren met een thermostaatventiel niet verholpen.

Wat kan ik ermee besparen?

Het is heel lastig om te zeggen wat er met een CV-tuning bespaard kan worden. Vuistregel is: Wie grote klachten heeft, zal het meest besparen. Extreem gezegd: wie 's avonds op de eerste verdieping de ramen open heeft staan omdat de radiator te heet wordt en de woonkamer niet warm wordt, zal met WZI winst kunnen behalen. Over het algemeen geldt wel dat het comfort verhoogd wordt. De verwarming van de ruimtes in huis wordt veel beter afgestemd op de wensen van de gebruikers. Uit een check van diverse systemen in onze wijk is gebleken dat bij slecht getunede installaties met CV tuning in combinatie met nieuwe ventielen of radiatoren waar nodig wel tot 25% op de gasrekening bespaard kan worden. Over het algemeen zult u al snel 10 à 15 % kunnen besparen op je gasrekening omdat je het systeem efficiënter gebruikt. Als uw systeem heel onzuinig is afgesteld, kan de besparing nog veel hoger zijn. Ook kunt u bij het inregelen speciaal letten op comfort of juist de voorkeur geven aan besparing.

Ik heb ook een lek in de leiding, kan daar ook naar gekeken worden?

Dit soort dingen kan op uurbasis in de offerte worden opgenomen.